Ako reklamovať

Je dobré vedieť, že u nás máte záruku na tovar rovnako ako pri nákupu v kamennej predajni. Vždy sa snažíme reklamáciu vyriešiť v čo najkratšej dobe k spokojnosti zákazníka.

Niekedy sa stáva, že výrobok je nutné reklamovať. Chceme Vás uistiť, že k reklamácii pristupujeme okamžite aby bola závada odstránená v čo najkratšom čase.

Záruka začína plynúť dňom, kedy si zákazník (spotrebiteľ) tovar prevezme. Na každý výrobok sa vťahuje zo zákona 24 mesačná záručná lehota (pokiaľ obchodné podmienky alebo popis na výrobku neuvádzajú inak). Predajca nesie zodpovednosť za všetky vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom, respektíve sa vady objavia v záručnej dobe. Nevzťahuje sa to na vady spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Reklamáciu je možné uplatniť poštou, kuriérskou službou, alebo osobne v našej predajni drogérie Krya, Hrnčíriková 227/10, 958 01 Partizánske.

Do zásielky priložte vyplnený sprievodný papier, kde stručne popíšete závadu.

V žiadnom prípade nezasielajte reklamovaný tovar na dobierku.

Takéto zásielky nebudú prevzaté.

Berte prosím na vedomie, že pri určitom type produktu nie je možné odstúpiť od zmluvy a vrátiť ho. Jedná sa hlavne o výrobky, kde výrobca nemá zabezpečené hygienické utesnené obaly, u ktorých by mohlo dôjsť k pozmeneniu náplne alebo obsahu, alebo ktoré svojím rozbalením strácajú svoju hodnotu. Jedná sa predovšetkým o kozmetické výrobky napríklad aviváže, telové krémy, telové mlieka, šampóny, zubné kefky a podobne. Tovar, ktorý spĺňa podmienky na vrátenie, musí byť od výroby z hygienických a zdravotných dôvodov zabezpečený v utesnenom obale, ktorý tovar chráni pred pozmenením. Týmto chránime predovšetkým Vás, našich zákazníkov, aby tovar, ktorý od nás obdržíte bol vždy v poriadku a nebol nikým iným použitý, či akýmkoľvek spôsobom pozmenený jeho obsah (náplň).

Ďakujeme za pochopenie.